Financiële en actuariële software voor de professionele adviesmarkt
Webbased software voor WFT adviseurs, accountants en fiscalisten


 Pensioenplatform
Ons pensioenplatform is uitermate geschikt voor accountants, fiscalisten en WFT Pensioenadviseurs. Gebruiksvriendelijke software voor ODV-, pensioen- en stamrechtberekeningen in eigen beheer, BPF en CAO-analyses, balans- en betaalbaarheidsanalyses tot en met het volledige adviestraject collectief pensioen. Hét platform voor de pensioenprofessional inclusief fiscale, juridische en actuariële helpdesk.


 Schadeplatform
Ons schadeplatform biedt inkomens- en risicomanagement oplossingen voor de WFT Schadeadviseur. Hierbij kunnen verdiepende analyses worden gemaakt voor loondoorbetaling en eigenrisicodragerschap in combinatie met een premie-indicatie. Verder kan de risicoadviseur de verzekerbare schade-aspecten toetsen met rekentechnische en tekstuele onderbouwing.
 Software en voordelen
Finact ontwikkelt webbased applicaties met financiële en actuariële reken- en adviesmodules op het pensioen- en verzekeringsvakgebied.
 
De belangrijkste voordelen voor u overzichtelijk op een rij gezet:
 •  Maak snel en eenvoudig online uw adviezen
 •  Géén installatie- en updateproblemen
 •  Modulaire opbouw van de software
 •  Online vastlegging van gegevens
 •  Directe opmaak adviesrapportage
 •  Makkelijk in het gebruik
 •  Géén aanschafkosten
 •  Zéér aantrekkelijke voordeelpakketten

 • Overtuig uzelf en neem contact op voor een demo van uw nieuwe software of ga direct aan de slag met uw eigen abonnement. Wilt u meer weten over de inhoud van de verschillende modules dan treft u elders op deze website een verdere inhoudelijke toelichting aan.
   Privacyverklaring
  Persoonsgegevens van relaties van Finact Software worden met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid behandeld. De data is beveiligd met inachtneming van de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieromtrent stelt. Wij adviseren u vóór de aanschaf kennis te nemen van de volledige inhoud van onze privacyverklaring.
   Responsible disclosure
  Heeft u een zwakke plek in een ICT-systeem of de website van Finact Software ontdekt, meld deze kwetsbaarheid dan zo spoedig mogelijk aan ons. Doe de melding voordat u de kwetsbaarheid aan de buitenwereld kenbaar maakt, zodat wij tijdig de nodige maatregelen kan treffen. Dit principe heet responsible disclosure. Wij adviseren u voor aanschaf kennis te nemen van de volledige inhoud van onze responsible disclosure.
   Disclaimer
  Finact Software besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data waarbij geldt dat onjuistheden echter niet voorkomen kunnen worden. Finact Software, alsmede de aan haar gelieerde toeleveranciers, zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. Wij adviseren u voor aanschaf kennis te nemen van de volledige inhoud van onze disclaimer.